Yeni elan

Elan yerləşdir


Şəkillər

Minimum 4 şəkil yükləyin.Şəkilləri yüklədikdən sonra sağa sola çəkməklə idarə edin!!!
Faylları bura çəkin və ya klikləyin

İstifadəçinin hüquqları

 • İstifadəçi bu saytda öz malını rahat sata və ya hər hansı bir malı rahat ala bilər
 • Açıq bazar olduğu üçün istənilən malı bu saytda sizə sərf edən qiymətlə sata bilərsiz.
 • İstifadəçinin elan yerləşdirilməsinin vaxt limiti yoxdur.
 • Ödəniş zamanı istifadə etdiyiniz kartin məxfiliyi tam qorunur.

Elanın yerləşdirmə qaydaları

 • Elana aid olmayan şəkil yerləşdirmək
 • Mətn hissəsinə əlaqə nömrəsi və ya qiymət yazmaq olmaz, bunun üçün xüsusi bölmələr var.
 • Mətn hissəsində satacağınız mal barədə yazılar etikaya uyğun və anlaşıqlı olmalıdır.
 • Bir elanda yalnız bir məhsulun, predmetin və ya xidmətin təsvirinə icazə verilir.

Qadağalar

 • Saytda başqa reklam saytlarını reklam etmək, elektron poçt ünvanının, Skype, Instagram, Facebook və digər sosial şəbəkələrdəki hesabların linklərinin göstərilməsi
 • Kimləsə zarafat və ya acıq çıxarmaq məqsədi ilə nömrəsin elanda vermək
 • Mətin bölməsində etik qaydalara uyğun olmayan yazılar vermək
 • Din haqqında eləcə də dini kitabların satışını həyata keçirmək
 • Ətraflı